Szkoła Współpracy

Kliknij, żeby wejść na stronę projektu

Jednym z podstawowych celów  projektu: „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”- jest wzmocnienie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami tworzącymi społeczność szkolną. W efekcie zrealizowanych działań, w szkołach i przedszkolach uczestniczących w projekcie, zostaną opracowane i wdrożone programy współpracy, przy czynnym zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli. Powinno to nie tylko zwiększyć aktywność wszystkich podmiotów tworzących społeczność szkolną, ale także przyczynić się do budowania szkoły nowoczesnej, demokratycznej, będącej źródłem sukcesów i satysfakcji zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Reprezentantami szkoły jest 6-osobowy zespół: 2 uczniów, 2 rodziców i 2 nauczycieli, który w dniach 20- 21 lutego 2014r. wziął udział  w szkoleniu w Piotrkowie Trybunalskim.

Uczestnicy szkoleń organizowanych w ramach projektu, reprezentujący Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców, zorganizują na terenie szkoły debaty na temat stanu i barier rozwoju współpracy w szkole. W trakcie tych debat, organizowanych oddzielnie dla każdej z grup: uczniów, nauczycieli ,rodziców, uczestnicy będą poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące współdziałania i zaangażowania poszczególnych grup, tworzących społeczność szkoły.

Podstawowe pytanie, wspólne dla wszystkich debat brzmi następująco:
Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „NASZEJ SZKOLE”.

owad10logo1

logo_etwennin1             bipbip