Misja szkoły

 

Dziecko chce być dobre
jeśli nie umie – naucz
jeśli nie wie – wytłumacz
jeśli nie może – pomóż”

Janusz Korczak

 

Jesteśmy szkołą publiczną, która posiada certyfikat jakości „Szkoły

z klasą”.

Istniejemy po to, by przekazywać wiedzę, przygotować do jej zdobywania, wskazać i doskonalić umiejętności, motywować do rzetelnej, systematycznej pracy, pomagać rodzicom
w kształtowaniu twórczej osobowości dziecka.

Promujemy i nagradzamy wiedzę – najlepszego ucznia wynagradzamy statuetką absolwenta.

Udzielamy wszechstronnej i fachowej pomocy
w rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych.

Zaspokajamy potrzebę bezpieczeństwa, wdrażamy programy profilaktyczno – zdrowotne.

Posiadamy i kultywujemy własne tradycje.

Zapewniamy dostęp do informacji.

Pomagamy wszystkim uczniom w pełnym rozwoju zgodnie z ich osobistymi potrzebami i możliwościami, przez realizację programów własnych nauczycieli i innowację pedagogiczną oraz liczne zajęcia pozalekcyjne – każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny!

W naszych dążeniach kierujemy się zasadą
”nasz uczeń jest tolerancyjny, otwarty na potrzeby innych, uczy się tego co niezbędne, a przede wszystkim uczyć się chce”.

owad10logo1

logo_etwennin1             bipbip