Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2014 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 grudnia 2014 r.
3. Ferie zimowe 2 – 15 lutego 2015 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 2 – 7 kwietnia 2015 r.
5. Sprawdzian po klasie VI  1 kwietnia 2015 r.
6. Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2015 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
10.11.2014,
02.01.2015,
05.01.2015,
1.04 (sprawdzian klas VI),
30.04. 2015,
05.06.2015

Poinformowanie uczniów i rodziców (udokumentowanie podpisem) o ewentualnej ocenie niedostatecznej  i nieklasyfikowaniu na koniec półrocza/ roku- do 19.12.2014 (piątek), do 15.05.2015 (piątek)

Poinformowanie uczniów i rodziców o wszystkich przewidywanych ocenach za I półrocze- do 08.01.2015
Poinformowanie uczniów i rodziców  o wszystkich przewidywanych ocenach rocznych- do 02.06.2015

Zebrania z rodzicami i konsultacje z nauczycielami
09.09.2014-wtorek;
25.11.2014-wtorek;
27.01.2015-wtorek;
21.04.2015-wtorek;
Dodatkowe konsultacje z nauczycielami
21.10.2014-wtorek;
09.12.2014-wtorek;
10.03.2015-wtorek:
12.05.2015 – wtorek;

owad10logo1

logo_etwennin1             bipbip