Gazetka

Szkolny magazyn humanistyczny ukazuje się od listopada 2004 roku i kontynuuje tradycje dziennikarskie szkoły z lat 90. Ukazywały się wtedy: ”Pełną Gębą” ,”Kabelek, „Kleks”. Opiekę nad redakcją obecnego czasopisma sprawuje mgr Marzena Dzionek.

Magazyn, jak wskazuje podtytuł pisma, chce być gazetą przeznaczoną dla uczniów, którzy pragną pogłębiać swoje humanistyczne zainteresowania. Oni sami mogą zatem pisywać artykuły o tradycjach świątecznych, drukować własne wiersze i opowiadania, układać krzyżówki tematyczne, dzięki którym można sprawdzić wiedzę z dziedziny historii, przyrody czy języka polskiego. Młodzi dziennikarze uczą się przeprowadzać wywiady, zbierać informacje, wzbogacać język, kształtować światopogląd i być bacznymi obserwatorami otaczającego nas świata.

KLIKNIJ: WWW.PEGA-Z.BLOGSPOT.COM

owad10logo1

logo_etwennin1             bipbip