Ankieta

Drodzy Absolwenci !

Zwracamy się z prośbą o  wypełnienie poniższej ankiety i przekazanie nam swoich opinii   o naszej szkole.  Wasze zdanie będzie dla nas ważnym źródłem informacji o jej działalności.
Dyrekcja Szkoły i Grono Pedagogiczne dąży  do podniesienia jakości pracy szkoły, udoskonalenia obszarów     jej działania.
Państwa uwagi i spostrzeżenia wykorzystamy do dalszej pracy szkoły.

1.    W którym roku ukończył/ła Pan/Pani Szkołę Podstawową nr 32?  …………………………..
2.    Jak obecnie przebiega Pana/Pani kariera zawodowa?
a)    kontynuuję naukę w …………………………………………………………………….
b)    pracuję zawodowo ………………………………………………………………………
c)    …………………………………………………………………………………………..
3.    Czy zdobyte w naszej szkole wiadomości i umiejętności dobrze przygotowały Pana/Panią do dalszej nauki?
a.    tak
b.    nie
c.    nie wiem
4.    Jak Pan/Pani ocenia poziom kształcenia w  SP nr 32?
a.    bardzo dobry
b.    dobry
c.    przeciętny
d.    niski
5.    Czy  Pana/Pani zdaniem  szkoła jest dobrze postrzegana w środowisku lokalnym?
a.    tak
b.    nie
c.    nie wiem
6.    Czy utrzymuje Pan/Pani kontakt z kolegami/koleżankami ze szkoły?
a.    tak
b.    sporadycznie
c.    nie
7.    Czy widzi Pan/Pani potrzebę zorganizowania zjazdu absolwentów SP 32?
a.    tak
b.    nie
8.    Proszę podzielić się z nami ciekawym wydarzeniem/ refleksją z okresu pobytu w naszej szkole, które utkwiło w Pana/Pani pamięci:

Pobierz plik – kliknij

 

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety!
Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym!

owad10logo1

logo_etwennin1             bipbip