2015   Luty

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016
DO KLASY PIERWSZEJ

ROCZNIK 2008 ( 7-latki )
ROCZNIK 2009 ( 6-latki )

Zapisy w sekretariacie szkoły od 02-03-2015 do 20-03-15r(włącznie)

Od 23-03-2015 do 10-04-2015 (zapisy dzieci spoza obwodu szkoły )

REKRUTACJA

do oddziału przedszkolnego na r.szk.2015/2016

dzieci 5-cio letnich z rocznika 2010
(dotyczy nowych kandydatów )odbywa się drogą elektroniczną przez rodziców
podajemy stronę internetową
czynną od 18-03-2015 od godz.9,00 do 01-04-2015 do godz.15,00

www.czestochowa.przedszkola.vnabor.pl

Potwierdzenie zgłoszenia dziecka drogą elektroniczną przynosi się do sekretariatu szkoły.

Osoby nie posiadające Internetu pobierają formularz zgłoszeniowy w sekretariacie szkoły.

Zapisy w sekretariacie szkoły od 18 marca do 01 kwietnia 2015 r w godz.
od 9,00 do 16,00.
Przy zapisie należy okazać się dowodem osobistym.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
2015/2016

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Informujemy, że rekrutacja do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach na rok szkolny 2015/2016 odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach.

I ETAP
Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zespole w terminie od 2 marca do 13 marca 2015 r. potwierdzają w swojej placówce (nie drogą elektroniczną) wolę kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

II ETAP
Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego) odbędzie się od 18 marca do 1 kwietnia 2015 r. Pozostałe terminy, kryteria i zasady zostaną podane do wiadomości w pierwszym tygodniu marca zarówno do przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów, jak również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl.
W trakcie trwania rekrutacji żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania formularzy.
Informujemy jednocześnie, że systemem elektronicznym nie będą objęte dzieci 6-letnie urodzone w 2009 r., które od 1 września 2015 r. pójdą do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

 

Międzyszkolne Spotkanie Dyskusyjne

29 stycznia 2015 r. grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w Międzyszkolnym Spotkaniu Dyskusyjnym „DorastaMY, rozumieMY, odpowiadaMY”, które odbyło się w Gimnazjum nr 7 w Częstochowie. Celem spotkania było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, od czego zależy budowanie przyjaznej społeczności szkolnej, doskonalenie umiejętności  radzenia sobie z emocjami w sytuacjach konfliktowych, wzbudzanie refleksji nad tym, czym jest odpowiedzialność za swoje zachowanie. Gośćmi specjalnymi byli Kurator Okręgowy pani Anna Kula oraz pedagodzy i psycholodzy Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Częstochowie.

Zobacz zdjęcia

mgr A. Bochińska
mgr I. Gwiazdowicz

Strona 1 z 212

owad10logo1

logo_etwennin1             bipbip